Hỗ công hay Hai anh giai vật nhau rất có tình thú (tiêu đề chỉ mang tính chất gợi đòn =)))


the_devil
Phỡn~ing

Chúng ta lại bắt đầu bằng một câu chuyện hết sức thân thương của bạn chủ nhà đang lên cơn quỡn và muốn quẩy với đời.

Một ngày cuối tuần nọ, thời gian ngưng lại nơi màn hình còn lồ lộ khung cảnh trụy lạc hết sức tềnh thú, trên cái máy tính cùi còn đang bận lắc, bạn Net liền ngúng nguẩy đòi đình công. Tiếp tục đọc